Francis-Bacon citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Francis-Bacon

Francis-Bacon citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#342 Francis-Bacon

Kvinnor är ungdomens kärestor, mannaålderns kamrater och ålderdomens vårdarinnor. .

#883 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara förnuftig på samma gång. .

#884 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara klok. .

#885 Francis-Bacon

Kärlek besvaras alltid, antingen med kärlek eller inre, hemligt förakt. .

#886 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara vis på samma gång .

#889 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och att vara vis .

#1174 Francis-Bacon

Rikedomen är en god tjänarinna men den sämsta av härskarinnor. .

#1175 Francis-Bacon

Pengar är som gödsel. De måste spridas ut för att göra nytta. .

#1176 Francis-Bacon

Pengar är som gödsel. De gör nytta endast om de sprids. .

#1177 Francis-Bacon

Lätta fötjänster gör tunga penningpungar. .

#1178 Francis-Bacon

Lätta förtjänster gör tunga penningpungar. .

#1278 Francis-Bacon

Hustrur är unga mäns älskarinnor, medelålders mäns kamrater och gamla mäns sköterskor. .

#2059 Francis-Bacon

Några böcker skall man smaka på, andra skall man sluka och några få skall man tugga och låta smälta. .

#2244 Francis-Bacon

En dålig människa är värre när hon påstår sig vara ett helgon. .

#2467 Francis-Bacon

Man föredrar att tro på det man helst håller för sant. .

#2468 Francis-Bacon

Jag är ense med den som sade: Det är bättre att leva där ingenting är tillåtet än där allt är tillåtet. .

#2469 Francis-Bacon

En klok man skapar fler tillfällen än han finner. .

#2470 Francis-Bacon

Det är en underlig strävan att söka makten och förlora friheten. .

#2471 Francis-Bacon

Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar. .

#2472 Francis-Bacon

Den som ruvar på hämd håller sina sår öppna. .

#2473 Francis-Bacon

En försynt fråga är halva visheten. .

#2722 Francis-Bacon

Kunskap är makt. .

#2723 Francis-Bacon

Kunskap i sig själv är makt. .

#2725 Francis-Bacon

kunskap i sig är makt .

#3890 Francis-Bacon

Vi har läst att vi ska förlåta våra fiender, men inte att vi ska förlåta våra vänner. .

#3891 Francis-Bacon

Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap. .

#3892 Francis-Bacon

Det är olika värden i vänskap, och minst lika i mängd. .

#3899 Francis-Bacon

Jag håller med den som sa: Det är bättre att leva där inget är tillåtet, än där allt är tillåtet. .

#3926 Francis-Bacon

Jag tror inte att någon människa är rädd för att vara död, men väl för dödens inträde. .

#4269 Francis-Bacon

Människors uppförande borde vara liksom deras kläder, inte för trånga eller tätt åtsittande utan så att de fritt och ledigt kan röra sig. .

Francis-Bacon citat , citaten Francis-Bacon, citaten Francis-Bacon

nästa