Francis-Bacon citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Francis-Bacon

Francis-Bacon citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#342 Francis-Bacon

Kvinnor är ungdomens kärestor, mannaålderns kamrater och ålderdomens vårdarinnor. .

#883 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara förnuftig på samma gång. .

#884 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara klok. .

#885 Francis-Bacon

Kärlek besvaras alltid, antingen med kärlek eller inre, hemligt förakt. .

#886 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och vara vis på samma gång .

#889 Francis-Bacon

Det är omöjligt att älska och att vara vis .

#1174 Francis-Bacon

Rikedomen är en god tjänarinna men den sämsta av härskarinnor. .

#1175 Francis-Bacon

Pengar är som gödsel. De måste spridas ut för att göra nytta. .

#1176 Francis-Bacon

Pengar är som gödsel. De gör nytta endast om de sprids. .

#1177 Francis-Bacon

Lätta fötjänster gör tunga penningpungar. .

#1178 Francis-Bacon

Lätta förtjänster gör tunga penningpungar. .

#1278 Francis-Bacon

Hustrur är unga mäns älskarinnor, medelålders mäns kamrater och gamla mäns sköterskor. .

#2059 Francis-Bacon

Några böcker skall man smaka på, andra skall man sluka och några få skall man tugga och låta smälta. .

#2244 Francis-Bacon

En dålig människa är värre när hon påstår sig vara ett helgon. .

#2467 Francis-Bacon

Man föredrar att tro på det man helst håller för sant. .

#2468 Francis-Bacon

Jag är ense med den som sade: Det är bättre att leva där ingenting är tillåtet än där allt är tillåtet. .

#2469 Francis-Bacon

En klok man skapar fler tillfällen än han finner. .

#2470 Francis-Bacon

Det är en underlig strävan att söka makten och förlora friheten. .

#2471 Francis-Bacon

Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar. .

#2472 Francis-Bacon

Den som ruvar på hämd håller sina sår öppna. .

#2473 Francis-Bacon

En försynt fråga är halva visheten. .

#2722 Francis-Bacon

Kunskap är makt. .

#2723 Francis-Bacon

Kunskap i sig själv är makt. .

#2725 Francis-Bacon

kunskap i sig är makt .

#3890 Francis-Bacon

Vi har läst att vi ska förlåta våra fiender, men inte att vi ska förlåta våra vänner. .

#3891 Francis-Bacon

Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap. .

#3892 Francis-Bacon

Det är olika värden i vänskap, och minst lika i mängd. .

#3899 Francis-Bacon

Jag håller med den som sa: Det är bättre att leva där inget är tillåtet, än där allt är tillåtet. .

#3926 Francis-Bacon

Jag tror inte att någon människa är rädd för att vara död, men väl för dödens inträde. .

#4269 Francis-Bacon

Människors uppförande borde vara liksom deras kläder, inte för trånga eller tätt åtsittande utan så att de fritt och ledigt kan röra sig. .

#4386 Francis-Bacon

En man är vad han vet. .

#5811 Francis-Bacon

v The desire of power in excess caused the angels to fall; the desire of knowledge in excess caused man to fall. .

#6308 Francis-Bacon

Vis man bara håller ett vasst och uppmärksamt utkik, vill man få ett öga på den fast om man är blind är den inte osynlig .

#6309 Francis-Bacon

Lyckan kan liknas med en marknad, där priserna hela tiden faller, om man bara har tid att vänta. .

#6831 Francis-Bacon

Det finns inget större fel i en stat än när sluga män tros vara visa. .

#8063 Francis-Bacon

Konstnärens uppgift är att fördjupa mysteriet. .

#8256 Francis-Bacon

Hellre många glädjeämnen, än för mycket av ett .

#8773 Francis-Bacon

Avundet tar aldrig ledigt. .

#8861 Francis-Bacon

mod är som barnet av okunnighet .

#8862 Francis-Bacon

tapperhet är barn till okunnighet .

#9500 Francis-Bacon

En del böcker ska smakas, andra sväljas, och några få ska bli tuggade och nedsmälta. .

#11947 Francis-Bacon

Det bästa sättet att bevara minnen av goda gärningar, är att skaffa sig nya. .

#12425 Francis-Bacon

Gud har inte satt någon gräns för intellektet. .

#12663 Francis-Bacon

Gör världen lite bättre eller vackrare för du har levt i den .

#12766 Francis-Bacon

Hustrun är den unge mannen älskarinna, den mogne mannens kamrat och den gamle mannens vårdarinna. .

#13236 Francis-Bacon

Medgången avslöjar lasterna, motgången dygderna .

#13361 Francis-Bacon

Intet är mer fruktansvärt än fruktan själv. .

#14808 Francis-Bacon

Lidandet har en ände, men inte rädslan. .

#15351 Francis-Bacon

Medgången avslöjar lasterna, motgång dygderna. .

#15552 Francis-Bacon

Lagar ska inte vara fällor att fånga förbrytare i utan fyrtorn som varnar den intet ont anande sjöfararen och räddar honom från skeppsbrott. .

Francis-Bacon citat , citaten Francis-Bacon, citaten Francis-Bacon

nästa