François-Marie-Arouet-de-Voltaire citat

Här kan du hitta och ladda ner citat François-Marie-Arouet-de-Voltaire

François-Marie-Arouet-de-Voltaire citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1372 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Kvinnor liknar väderflöjlar; de stadgar sig först när de rostar. .

#1967 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Människor använder talet bara för att dölja tankarna. .

#2336 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Det finns så mycket som var falskt som blir sant allteftersom tiderna ändras. .

#2587 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Vanligt sunt förnuft är inte särkilt vanligt. .

#2588 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Konsten att tråka ut är konsten att säga allt. .

#2589 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Ett fyndigt ord bevisar ingenting. .

#2590 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Där jag är, är paradiset på jorden. .

#2591 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Dygd förutsätter frihet, liksom att bära en börda förutsätter aktiv styrka.(...)Mitt tänkande är inte underordnat någon auktoritet mer än vad sjukdom och hälsa är. .

#2592 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is an absurd one. .

#2593 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Det är med idéer som med skägg: man får dem inte förrän man blivit vuxen. .

#3087 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Det onda har vingar, men det goda tar sig fram i snigelfart. .

#3509 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

sant är, historia är inget annat än en tabell av kriminalitet och otur .

#5038 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Vi stoppar mediciner, om vilka vi vet mycket lite, i kroppar som vi vet mindre om för att bota sjukdomar, som vi inte vet någonting alls om. .

#6523 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Skrattet övervinner allt; det är det starkaste av alla vapen. Det är en stor glädje att kunna hämnas skrattande. .

#6524 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Gud är en komiker som spelar för en publik, som är för rädd för att skratta. .

#6525 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

De som försöker ge skrattet en metafysisk förklaring är sällan några muntergökar. .

#6941 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

det vackra bör vara unikt, annars kommer det upphöra att vara vackert .

#7121 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Filosofin läker inte, men den tröstar. Redan det är ju mycket. .

#7122 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

En filosof utan uppriktighet är bara en politiker. .

#7123 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

När den som lyssnar inte vet vad den som talar säger, och när den som talar inte vet själv vad han säger, då filosoferar man .

#7929 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Alla lidelser försvinner med åldern; endast egenkärleken gör det inte. .

#8018 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Åsikter har vållat fler olyckor på vår lilla jord än pest och jordskalv .

#8019 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Jag hatar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att framföra dem. .

#8020 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Jag delar inte er åsikt, men jag är beredd att gå i döden för att försvara er rätt att hävda den. .

#8336 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Sanningen är en frukt som inte bör plockas innan den är mogen. .

#8600 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Vi behandlar människor som de brev vi mottar; vi läser dem ivrigt, men vi läser dem inte en gång till. .

#9015 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

I penningfrågor har alla samma religion. .

#9016 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Den vidskeplige är för skurken vad slaven är för tyrannen. Han är mer än så. Den vidskeplige regeras av fanatikern - och blir själv en sådan. Vidskepelsen föddes i hedendomen, upptogs av judendomen och infekterade den kristna kyrkan redan i äldsta tid. .

#9568 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Det är med idéer som med skägg: männen får dem inte förrän de blivit vuxna. .

#10307 François-Marie-Arouet-de-Voltaire

Kristendomen är den mest löjliga, absurda och blodiga religion som någonsin infekterat världen. .

François-Marie-Arouet-de-Voltaire citat , citaten François-Marie-Arouet-de-Voltaire, citaten François-Marie-Arouet-de-Voltaire

nästa