Erik-Persson citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Erik-Persson

Erik-Persson citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#200 Erik-Persson

Man kan ha roligt utan alkohol, men det är ju dumt att chansa .

#225 Erik-Persson

- Körkort? Nej tack, jag dricker. .

#3700 Erik-Persson

Lycka: ett sinnestillstånd som ger människan lust att leva frivilligt. .

#10023 Erik-Persson

Tjejer är som myggor, man kan vifta bort dem, men då sätter de sig på ens kompis. .

Erik-Persson citat , citaten Erik-Persson, citaten Erik-Persson