Dalai-Lama citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Dalai-Lama

Dalai-Lama citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2450 Dalai-Lama

Kom ihåg att det kan vara en stor lycka att inte få sina drömmar uppfyllda. .

#2451 Dalai-Lama

Dela med dig av dina erfarenheter. Det är ett sätt att bli odödlig på. .

#2452 Dalai-Lama

Bedöm din framgång efter vad du var tvungen att ge upp för att få den. .

#2453 Dalai-Lama

Angrip kärlek och matlagning med hänsynslös lössläppthet. .

#2454 Dalai-Lama

Kom ihåg: det bästa förhållandet är där kärleken till varandra överskuggar behovet av varandra. .

#2455 Dalai-Lama

Kom ihåg att ibland är tystnad det bästa svaret .

#2456 Dalai-Lama

Känn till reglerna så att du vet hur du bryter mot dem ordentligt. .

#2457 Dalai-Lama

Lev ett gott och värdigt liv. När du blir äldre och tänker tillbaka, kan du njuta av det en gång till. .

#2458 Dalai-Lama

När du upptäcker att du har gjort ett fel, sätt då genast i gång med att rätta till det. .

#2459 Dalai-Lama

Vid bråk mellan älskande så håll dig till nuet; blanda inte in det förgångna. .

#2460 Dalai-Lama

Var försiktig med jorden .

#2461 Dalai-Lama

Var öppen för förändringar, men kompromissa inte med dina djupaste värderingar. .

#8242 Dalai-Lama

Jag tror på att själva meningen med vårt liv är att söka lyckan.Det är klart. Vare sig man tror på religion eller inte,vare sig om man tror på denna religionen eller inte så söker vi alla ett bättre liv. Så jag tror att själva rörelsen av våra liv är mot glädje. .

#10004 Dalai-Lama

Min religion är vänlighet. .

#10008 Dalai-Lama

Det här är min enkla religion. Det finns inget behov av tempel; inget behov av komplicerad filosofi. Vår egen hjärna och vårt eget hjärta är våra tempel; filosofin är vänlighet. .

#10009 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation men vi kan inte överleva utan mänsklig närhet .

#10010 Dalai-Lama

Vi kan leva utan religion och meditation, men vi kan inte överleva utan mänsklig ömhet .

#10011 Dalai-Lama

Det är här är min religion. Det behövs inga tempel;ingen komplicerad filosofi. Vår hjärna och vår hjärta är vårt tempel; filosofin är medkänsla .

#10012 Dalai-Lama

Jag tror på att själva meningen med livet är att söka efter lycka. Det är självklart. Vare sig man tror på religion eller inte, vare sig man tror på den religionen, eller den religionen, så söker vi alla något bättre i livet. Så, jag tror, att själva rörelsen i vårt liv är mot lycka... .

#10013 Dalai-Lama

Alla stora religösa traditioner har samma budskap, det är kärlek, medkänsla och förlåtelse .... Det som är viktigt är att de ska vara en del i varje dag vardagen. .

#10014 Dalai-Lama

Vare sig man tror på religion eller inte, och vare sig man tror på återfödelse eller inte, så finns det ingen som inte uppskattar vänlighet och medkänsla. .

#12136 Dalai-Lama

Rötterna till all godhet springer ur uppskattandet av godhet. .

#13169 Dalai-Lama

Det är idag viktigare än någonsin att karaktärisera livet som ett universellt ansvar, inte bara mellan nationer och människor utan även ansvar till andra former av liv .

#13738 Dalai-Lama

Idag, mer än någonsin måste livet utmärkas av en känsla av världsligt ansvar, inte bara mellan nation till nation, och människa till männsika, men också människa till andra former av liv. .

#14326 Dalai-Lama

Alla kan på sitt eget sätt försöka sprida medkänsla i människors hjärta. Den västerländska civilisationen i dessa dagar, sätter stort värde i att fylla den mänskliga hjärnan med vetande, men ingen verkar bry sig om att fylla det mänskliga hjärtat med medkänsla. Detta är den verkliga innebörden av en religion. .

#14804 Dalai-Lama

Om du har en tro eller religion, är det bra. Men du kan överleva utan den. .

#14805 Dalai-Lama

Jag tror djupt på att vi måste finna, alla vi tillsammans, en ny själslighet. .

#16571 Dalai-Lama

Idag måste livet mer ännågonsin tidigare karakteriseras av universellt ansvar, inte bara länder och människor emellan, utan också för andra livsformer. .

#17297 Dalai-Lama

Om du vill att andra ska vara lyckliga, visa medkänsla. Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla. .

#17951 Dalai-Lama

Detta enkla är min religion: Det behövs inga tempel, det behövs ingen komplicerad filosofi. Vår egen hjärna, vårt eget hjärta är vårt tempel vänligheten är filosofin. .

#17952 Dalai-Lama

Vänlighet är svårt att ge bort, för den kommer alltid tillbaka .

#17953 Dalai-Lama

det här är min enkla religion. Det behövs inga tempel; de behövs inga komplicerade filosofier. Vår hjärna, hjärta är tempel; filosofin är vänlighet. .

#17954 Dalai-Lama

Vare sig man är troende, vare sig man tror på återfödelse eller inte, finns det ingen som inte uppskattar vänlighet och medkänsla. .

Dalai-Lama citat , citaten Dalai-Lama, citaten Dalai-Lama

nästa