Cyril-Northcote-Parkinson citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Cyril-Northcote-Parkinson

Cyril-Northcote-Parkinson citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1727 Cyril-Northcote-Parkinson

De smartaste männen gifter sig med de vackraste flickorna. .

#2232 Cyril-Northcote-Parkinson

Arbete utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. .

#2820 Cyril-Northcote-Parkinson

Arbete & yrken utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. .

#6149 Cyril-Northcote-Parkinson

Att ha framgång är att träffa de rätta människorna på de rätta bjudningarna vid rätt tidpunkt. .

#12026 Cyril-Northcote-Parkinson

Den tid som ägnas åt varje punkt på dagordningen är omvänt proportionell mot den summa pengar som står på spel. .

#17482 Cyril-Northcote-Parkinson

Postväsendet är en institution som eftersträvar en utökad försening av brevbefordran så att man själv hämtar sina försändellser mot en tiofaldig avgift. .

#17483 Cyril-Northcote-Parkinson

Postverkets ideal förverkligas när portot är tio gånger så högt som i dag och posten delas ut en gång i månaden. .

#17484 Cyril-Northcote-Parkinson

Med rationalisering avser de flesta postchefer att man ständigt höjer avgifterna och hela tiden minskar utdelningen. .

Cyril-Northcote-Parkinson citat , citaten Cyril-Northcote-Parkinson, citaten Cyril-Northcote-Parkinson