Charles-de-Montesquieu citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Charles-de-Montesquieu

Charles-de-Montesquieu citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#3198 Charles-de-Montesquieu

Vänskapen är ett kontrakt där vi förbinder oss att göra någon små tjänster mot att han gör oss stora. .

#3510 Charles-de-Montesquieu

Lyckligt är det folk vars historia är tråkig att läsa. .

#3652 Charles-de-Montesquieu

Om vi bara ville vara lyckliga, skulle det inte vara svårt att nå lyckan. Men vi vill vara lyckligare än andra. .

#4477 Charles-de-Montesquieu

Vad talare saknar i djup, ersätter de med längd. .

#7331 Charles-de-Montesquieu

Vilka olyckliga villkor för människorna! Knappt har vår ande nått mognad, förrän kroppen börjar försvagas. .

#7417 Charles-de-Montesquieu

En furstes tyranni i en oligarki är inte så farligt för det allmänna bästa som borgarnas apati i en demokrati. .

#9370 Charles-de-Montesquieu

Skada att avståndet är så kort mellan att vara alltför ung och att bli alltför gammal. .

#9872 Charles-de-Montesquieu

Man kan tillfredsställa sin fåfänga endast genom att kränka andras fåfänga. .

#10971 Charles-de-Montesquieu

Dygd kräver vissa gränser. .

#11005 Charles-de-Montesquieu

Hövlighet är strävan att vilja behaga andra. .

#11328 Charles-de-Montesquieu

Det en talare saknar i fråga om djup skänker han i stället i form av längd. .

#11779 Charles-de-Montesquieu

Om en idé uppstår i ett tomt huvud fyller den upp huvudet helt. Det finns inget annat där som kan konkurrera om utrymmet. .

#12229 Charles-de-Montesquieu

En tyrann i en oligarki är inte så farlig för allmänheten som apatin hos en medborgare i en demokrati. .

#13389 Charles-de-Montesquieu

Vänskap är ett arrangemang varigenom vi utbyter små tjänster mot stora. .

#14209 Charles-de-Montesquieu

Vad ett tal saknar i djup har det ofta i längd. .

#14211 Charles-de-Montesquieu

Det talare saknar i djup ersätter de i längd. .

#16557 Charles-de-Montesquieu

Om jag visste något som kunde vara till fördel för mitt land men som kunde skada mänskligheten, skulle jag aldrig avslöja det- för jag är i första hand en världsmedborgare, av de nödvändigaste skäl, och en landsmedborgare, men endaste .

Charles-de-Montesquieu citat , citaten Charles-de-Montesquieu, citaten Charles-de-Montesquieu

nästa