Chamfort citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Chamfort

Chamfort citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#3263 Chamfort

Det känns rätt bra när vi vänner hos oss har att de vill oss uppliva, att de vill här sin tid fördriva. Men när de sedan avsked tar, det ock känns rätt bra. .

#6201 Chamfort

Den raka vägen till framgång är alltid under ombyggnad. .

#6821 Chamfort

Det finns fler dårar än visa, och även hos den vise finns det mer dårskap än visdom. .

#10616 Chamfort

Skandal: något som allmänheten njuter av efter avslöjandet och de inblandade njuter av före. .

Chamfort citat , citaten Chamfort, citaten Chamfort