Blaise-Pascal citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Blaise-Pascal

Blaise-Pascal citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#1973 Blaise-Pascal

Det är inte naturligt för människan att ha evig framgång. Också människan behöver ebb och flod. .

#1974 Blaise-Pascal

Det finns bara två sorters människor; de rättfärdiga som tror sig vara syndare; syndarna som tror sig vara rättfärdiga. .

#3209 Blaise-Pascal

Få vänskapen skulle bestå om båda parter visste vad vännen sade om dem i den andres frånvaro, till och med när han talade ärligt och balanserat. .

#3512 Blaise-Pascal

Hade Cleopatras näsa varit kortare hade hela världshistorien varit annorlunda. .

#4480 Blaise-Pascal

Om alla människor visste vad de säger om varandra skulle det inte finnas fyra vänner i världen. .

#5409 Blaise-Pascal

När vi läser för fort eller för långsamt förstår vi ingenting. .

#6946 Blaise-Pascal

Om Cleopatras näsa hade varit lite kortare, hade hela världen sett annorlunda ut. .

#7663 Blaise-Pascal

Det här brevet har blivit längre än vanligt, för jag har inte haft tid att skriva kort. .

#9149 Blaise-Pascal

Det finns bara två slags människor: de rättfärdiga som tror de är syndare och de syndare som tror de är rättfärdiga. .

#9602 Blaise-Pascal

Den eviga tystnaden i det ändlösa rummet gör mig så rädd! .

#10275 Blaise-Pascal

Han älskar inte längre den han älskade för tio år sedan. Det är lätt att förstå - hon är inte längre den samma och inte han heller. .

#10310 Blaise-Pascal

Utan Jesus Kristus tyngs människan av laster och elände; Med Jesus Kristus är människan fri från laster och elände; i Honom är all vår dygd och glädje. Utan Honom är elände, mörker, död och förtvivlan. .

#10311 Blaise-Pascal

If any man ascribes anything of salvation, even the very least thing, to the free will of man, he knows nothing of grace, and he has not learned Jesus Christ rightly .

#10834 Blaise-Pascal

En del av ditt hjärta är alltid 20 år. .

#11901 Blaise-Pascal

Modiga gärningar är förgäves om de döljs. .

#12145 Blaise-Pascal

Om Kleopatras näsa varit kortare skulle hela världen ha sett annorlunda ut. .

#12452 Blaise-Pascal

Ju intelligentare man är desto fler märkliga människor träffar man. Vanliga människor märker ingen skillnad på folk. .

#12453 Blaise-Pascal

Ju mera intelligent en människa är, desto mer originalitet finner han i sina medmänniskor. Obegåvade människor tycker alla människor är likadana. .

#12844 Blaise-Pascal

Nyfikenhet är inget annat än fåfänga. För det mesta vill man veta något bara för att kunna tala med andra om det. .

#13447 Blaise-Pascal

Den som bara lever för sig själv avskyr inget så mycket som att vara ensam med sig själv. .

#13876 Blaise-Pascal

En människa är störst när hon böjer knä. .

#13961 Blaise-Pascal

Ju klokare man är desto fler originella människor får man ögonen på. Vardagsmänniskan ser ingen olikhet mellan människorna. .

#14782 Blaise-Pascal

Det är hjärtat som förnimmer Gud, och inte förnuftet. Detta är tron: Gud är kännbar för hjärtat, inte för förståndet. .

#14783 Blaise-Pascal

Tro skiljer sig från fakta; det senare är mänskligt, det första är en gåva från Gud .

#15261 Blaise-Pascal

Människan är ett strå, det bräckligaste i naturen men ett tänkande strå. .

#15740 Blaise-Pascal

Människans storhet ligger i hennes tankeförmåga. .

#17165 Blaise-Pascal

Inget liknar kärleken så mycket som begäret, och inget är den mer motsatt. .

#17245 Blaise-Pascal

Ingenting är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål. .

#17660 Blaise-Pascal

Rättvisa och makt måste föras samman, så det som är rättvist är mäktigt och det som är mäktigt är rättvist. .

#18056 Blaise-Pascal

Vill du att folk ska tänka fördelaktigt om dig? Beröm inte dig själv. .

Blaise-Pascal citat , citaten Blaise-Pascal, citaten Blaise-Pascal

nästa