Aristoteles-Onassis citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Aristoteles-Onassis

Aristoteles-Onassis citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#376 Aristoteles-Onassis

Om det inte fanns kvinnor skulle alla pengar i världen sakna mening. .

#1206 Aristoteles-Onassis

Pengar får man inte springa efter. Man måste gå dem till mötes. .

#1208 Aristoteles-Onassis

När någon påstår att allt går att få för pengar kan man vara säker på att han aldrig har haft några. .

#1210 Aristoteles-Onassis

Ju mer pengar man har, desto fler människor lär man känna vars enda förbindelse med en är pengar. .

#1211 Aristoteles-Onassis

Hemligheten i affärer är att veta något som ingen annan vet. .

#1213 Aristoteles-Onassis

Saknar du pengar, så tag ett lån. Be aldrig om ett litet belopp. Be om det du behöver, och betala alltid tillbaka, ju förr dess bättre. .

#6155 Aristoteles-Onassis

Om du vill vinna framgång så måste du gå på tårna. Andras tår. .

#8857 Aristoteles-Onassis

Om du vill vinna framgång måste du alltid stå på tå. Andras tår. .

#13662 Aristoteles-Onassis

Hemligheten med affärer är att veta nånting som ingen annan vet. .

#13663 Aristoteles-Onassis

Hemligheten med affärer är att veta något som ingen annan vet. .

#13664 Aristoteles-Onassis

Hemligheten med affärer är att veta någonting som ingen annan vet. .

Aristoteles-Onassis citat , citaten Aristoteles-Onassis, citaten Aristoteles-Onassis

nästa