Aristoteles citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Aristoteles

Aristoteles citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2611 Aristoteles

Bästa metoden att nå framgång är att gå på tårna. Andras tår. .

#2612 Aristoteles

Av sina vänner lär sig den vise mycket. .

#2613 Aristoteles

Enbart tankar flyttar ingenting .

#2614 Aristoteles

Tvivel är visdomens början. .

#3223 Aristoteles

När lyckan ler, vartill behövs då vänner? .

#3224 Aristoteles

Av sina fiender lär sig den vise mycket. .

#3225 Aristoteles

Att ha många vänner är att inte ha några vänner. .

#3312 Aristoteles

De som dricker vin faller med ansiktet först, medan de som dricker öl faller med nacken först. Av vin blir man nämligen tung i huvudet, av öl blir man lätt. .

#4723 Aristoteles

Människan är av naturen en socialpolitisk varelse .

#5549 Aristoteles

Barn kan inte vara lyckliga för de är inte gamla nog att göra goda gärningar. .

#5653 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal, men tyvärr inte deras art. .

#5654 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art. .

#6189 Aristoteles

Värdighet består inte i att inneha utmärkelser utan att förtjäna dem. .

#6464 Aristoteles

utbildning är en prydnad i välstånd och en tillflykt i ogynnsamheten .

#7134 Aristoteles

Filosofi är den vetenskap som arbetar med sanning. .

#7135 Aristoteles

Filosofi är den vetenskap som överväger sanningen. .

#7931 Aristoteles

Egoism är inte egenkärlek utan en omåttlig passion för det egna jaget .

#8543 Aristoteles

Det finns saker som verkar ofattbara för de flesta som inte har läst matematik. .

#8544 Aristoteles

De matematiska vetenskaperna uppvisar framför allt ordning, symmetri och begränsning, dessa är skönhetens största former .

#8902 Aristoteles

Jag räknar honom som modigare, som övervinner sitt begär, än han som övervinner sin fiende, för den största segern är segern över sig själv. .

#9475 Aristoteles

Kritik är något som man enkelt kan undvika genom att säga ingenting, göra ingenting och vara ingenting. .

#9476 Aristoteles

Kritik är något vi lätt kan undvika genom att inget säga, inget göra, och inget vara .

#10485 Aristoteles

Hjärnan är ett organ av mindre betydelse, själen sitter i hjärtat, som styr kroppen. .

#10486 Aristoteles

Vänskap är en enda själ som bor i två kroppar. .

#10699 Aristoteles

Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt. .

#10700 Aristoteles

Vem som helst kan bli arg - det är lätt, men att vara arg på rätt person vid rätt tillfälle, och för den rätta anledningen och på rätt sätt - detta är inte i allas makt och är inte lätt. .

#10701 Aristoteles

Vem som helst kan bli arg-det är lätt.Men att bli arg på rätt person vid rätt tillfälle,och med rätt avsikt och på rätt sätt-Det ligger inte i var och ens makt och det är inte lätt. .

#10793 Aristoteles

Att fly från problem är en form av feghet, medan det är sant att självmord är att tappert möta döden, så gör han det inte för ett ädelt syfte utan för att fly från något illa .

#10979 Aristoteles

De största dygderna är de som är mest användbara för andra. .

#10980 Aristoteles

Det är lätt att göra en god gärning, men det är inte lätt att få en vana av att göra sådana gärningar .

#11215 Aristoteles

Att lära sig är inte en barnlek; vi kan inte lära oss utan smärta. .

#11569 Aristoteles

Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd. Den är mer en känsla än en egenskap. Den är en form av rädsla för dåligt rykte. .

#11909 Aristoteles

Människan är utgångspunkten för sina handlingar. .

#11910 Aristoteles

Vi lever i gärningar, inte år: i tankar, inte andetag; i känslor, inte siffror på en urtavla. Vi borde räkna tiden i hjärtslag. Han lever mest som tänker mest, känner sig ädlast, och agerar bäst .

#12230 Aristoteles

Demokrati uppstår när man eftersträvar borgarnas frihet och likhet och tar hänsyn till antalet borgare men inte deras art. .

#12231 Aristoteles

I en demokrati kommer de fattiga har mer makt än de rika, för det finns mera av de fattiga och majoritetens vilja är högst .

#12504 Aristoteles

All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. .

#13314 Aristoteles

kvalitet är ingen handling, det är en vana .

#13315 Aristoteles

alla mänskliga handlingar har en eller flera av dessa sju orsaker: slump, natur, tvång, vana, orsak, lidelse och begär .

#13448 Aristoteles

Han är sin egen bästa vän, och finner nöje i ensamhet, medan mannen utan dygd och förmåga är sin egen värsta fiende och är rädd för ensamhet .

#14823 Aristoteles

En svala gör ingen sommar. .

#15879 Aristoteles

Står man vid målet, ångrar man inte resans möda och besvär .

#15880 Aristoteles

Först, ha ett bestämt, klart praktiskt ideal; ett mål, ett uppdrag. För det andra, ha de nödvändiga tillgångar som behövs för att nå dina mål; visdom, pengar, material och tillvägagångssätt. För det tredje, justera alla dina tillgångar till detta mål. .

#15998 Aristoteles

Grunden till revolution och kriminalitet är fattigdom. .

#16275 Aristoteles

Naturen gör aldrig något överflödigt .

#16509 Aristoteles

Vänskap består av en själ i två kroppar. .

#16510 Aristoteles

Tanken om att bli vänner kan slå en snabbt, men vänskap är en sakta mognande frukt! .

#16930 Aristoteles

Mödrar gläds mer åt sina barn än deras fäder, eftersom de kan vara säkra på att de är deras egna. .

#17137 Aristoteles

Det enda utmärkande tecknet på riktig kunskap är förmågan att lära ut den .

#17348 Aristoteles

Värdighet består inte av att äga utmärkelser utan att förtjäna dem. .

Aristoteles citat , citaten Aristoteles, citaten Aristoteles

nästa