Antoine-de-Saint-Exupéry citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Antoine-de-Saint-Exupéry

Antoine-de-Saint-Exupéry citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#2261 Antoine-de-Saint-Exupéry

Hyckleri kan vara en skamkänsla som ännu inte är i stånd att definiera sig själv. .

#4875 Antoine-de-Saint-Exupéry

Om kulturen är tillräckligt rik överväldigar den människorna, även om de inte rör sig ur fläcken. .

#5156 Antoine-de-Saint-Exupéry

Äkta kärlek börjar där ingenting väntas i gengäld. .

#6425 Antoine-de-Saint-Exupéry

Det som gör öknen så vacker är att där någonstans döljer sig en brunn. .

#7067 Antoine-de-Saint-Exupéry

Döden är filosofins inspirerande genus. Om döden inte fanns skulle ingen bry sig om den. .

#7068 Antoine-de-Saint-Exupéry

Ödmjukhet består icke i att förneka sig själv, utan i att vidkänna sig sin handling. .

#9516 Antoine-de-Saint-Exupéry

Man ska älska dem man ger order, men man ska inte tala om det för dem. .

#9517 Antoine-de-Saint-Exupéry

En ledare är någon som har en gränslös användning för de andra. .

#13111 Antoine-de-Saint-Exupéry

Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. .

#13138 Antoine-de-Saint-Exupéry

En chef är en man som tar ansvar. Han säger " jag blev besegrad" han säger inte "mina män blev besegrade". .

#13139 Antoine-de-Saint-Exupéry

Man är för alltid ansvarig för vad man har tämjt. Man är ansvarig för sin ros. .

#14182 Antoine-de-Saint-Exupéry

Att ta ett steg räddar människan. Därefter ett steg till. .

#15250 Antoine-de-Saint-Exupéry

Att vara en man innebär exakt att vara ansvarsfull. .

#16876 Antoine-de-Saint-Exupéry

Livet har lärt oss att kärlek inte består i att stirra på varandra utan att se i samma riktning. .

#17820 Antoine-de-Saint-Exupéry

Sann kärlek börjar där det inte förväntas något tillbaka. .

#17985 Antoine-de-Saint-Exupéry

Om du vill få ett skepp byggt, skall du inte sammankalla folk för att tillverka timmer eller redskap. Du skall inte ge dem uppgifter eller fördela arbetet - men du skall väcka deras längtan efter upplevelserna på det stora öppna havet .

#17986 Antoine-de-Saint-Exupéry

If you want to build a ship, don't drum up people together to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea. .

#17987 Antoine-de-Saint-Exupéry

Om du vill bygga ett skepp samla inte ihop människor för att samla trä och dela inte ut uppgifter och arbeten, utan lär dem hellre att längta efter havets oändliga väldighet. .

Antoine-de-Saint-Exupéry citat , citaten Antoine-de-Saint-Exupéry, citaten Antoine-de-Saint-Exupéry

nästa