Abraham-Clark- citat

Här kan du hitta och ladda ner citat Abraham-Clark-

Abraham-Clark- citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#111615 Abraham-Clark-

Våra öden är i händerna på en allsmäktig Gud, som jag kan med glädje anförtro min egen; han kan rädda oss, eller förgöra oss; hans råd är fasta och kan inte bli besviken, och alla hans design kommer att ske. .

#111616 Abraham-Clark-

När det gäller min avdelning, jag vet ännu inte om det kommer att vara hederlig eller ohederlig, måste frågan om kriget lösa det. Kanske vår kongress kommer att upphöjas på en hög galgen. .

#111617 Abraham-Clark-

Jag har nöjet att försäkra dig kongressen ägna särskild uppmärksamhet åt försvaret av New Jersey, och hittills har förnekat oss ingenting som vi har bett för detta ändamål. .

Abraham-Clark- citat , citaten Abraham-Clark-, citaten Abraham-Clark-