1-Timothy-611-Bible- citat

Här kan du hitta och ladda ner citat 1-Timothy-611-Bible-

1-Timothy-611-Bible- citationstecken, tankar, aforismer, ord, förklaringar

#279089 1-Timothy-611-Bible-

Men du gudsman, fly dessa saker och efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod \ r \ n \ n. .

1-Timothy-611-Bible- citat , citaten 1-Timothy-611-Bible-, citaten 1-Timothy-611-Bible-